De monniken en het bier (2/3)

- Revolutie, evolutie... -

Maar vanaf de 15e eeuw geven vele abdijen hun brouwerij op omwille van de concurrentie met de ambachtelijke brouwerijen. In de 16e eeuw blijft slechts de brouwerij van de abdij van Saint Laurent te Dieulouard in de Moezelstreek over. Ze verdwijnt ten tijde van de Franse Revolutie.

Verschillende gebeurtenissen hadden tot gevolg dat de abdijbrouwerijen geleidelijk aan verdwenen : vooral de Franse Revolutie, reeds eerder vermeld, gedurende dewelke honderden abdijen werden verwoest. Enkele tientallen jaren later liet de industriële revolutie de lekenbrouwers toe om fantastische vooruitgang te boeken op het gebied van kwaliteit, vernieuwing en kostenbesparing en ook om een industriële schaalvergroting te verwezenlijken vanaf de eerste helft van de XXe eeuw.

Deze beweging ging gepaard met een ongelooflijke explosie van het bierverbruik. De kloosterbrouwerijen konden onder dergelijke omstandigheden niet meer concurreren met de lekenbrouwerijen. Op enkele uitzonderingen na produceerden ze al gauw enkel nog om in hun eigen behoeften te voorzien, waarbij de rendabiliteit steeds meer in het gedrang kwam. Bovendien werd de concurrentie steeds maar driester, met commerciële brouwerijen die niet aarzelden om namen met religieuze bijklank te kiezen voor hun bieren :de abdijbieren en de kloosterbieren ontstonden in België rond 1930 om een steeds toenemend succes te kennen tot vandaag toe.

De 2 wereldoorlogen en de bombardementen waarmee ze gepaard gingen, betekenden ook het einde voor enkele van de zeldzame, authentieke overgebleven abdijbrouwerijen in Frankrijk.

Vanzelfsprekend bleef Duitsland eerder gespaard van die gebeurtenissen. Een lange traditie van kleine, ambachtelijke brouwerijen blijft er bestaan. De onzekerheden van de oorlog waren er anders en hun impact op de brouwerijen veel minder ernstig. Verschillende abdijen blijven er bier brouwen.

Nochtans, in België en Nederland zetten enkele -trappisten- abdijen hun brouwactiviteiten voort met toenemend succes, geholpen door de enorme naoorlogse, economische sprong voorwaarts.

Précédent / Vorige  / Previous

Suivante / Volgende  / Next