Westvleteren (Sint Sixtus Abdij)

- Geschiedenis van de abdij – De stichting.

Harde eerste jaren waren het voor de monniken. Het beboste, natte terrein moest worden vrijgemaakt, ontworteld, omwoeld en gedraineerd. Twee jaar na de oprichting telt het klooster elf monniken, nogmaals twee jaar later, in 1835, drieëntwintig.

Het O.L.V van Sint Sixtus- klooster hing hiërarchisch af van de abdij van Gard die het formeel had opgericht. Een pontificaal decreet van 22 april 1836 dat het klooster van Westmalle opwaardeert tot abdij en tegelijkertijd alle cisterciënzer congregaties van België onder haar gezag plaatst, maakt hieraan een eind. De bevolking van het nog steeds ontluikend klooster wordt uitgebreid met een aantal religieuzen uit Westmalle, onder hen Dom Dosithée Kempeneers, tweede Prior van Sint Sixtus.

1838 is cruciaal in de brouwerijgeschiedenis van de abdij, het jaar waar de tweede Prior, Dom Dosithée, beslist om een brouwerij te stichten. Daarvoor koopt en installeert hij, op 15 juni van dat jaar, tweedehands materiaal. In 1850 zendt hij op vraag van de Prins van Chimay een kolonie monniken uit. Hun taak? Vestigen van een klooster. O.LV. van Scourmont in Forges-Lez-Chimay. Niet eens een echte priorij wordt Sint Sixtus in 1871 een abdij. Zijn eerste Abt, Dom Benoît Wuits, blijft er nauwelijks een jaar, teruggeroepen door zijn confraters in Westmalle, waar hij vandaan kwam, om de overleden Abt op te volgen. Op zijn beurt is hij opgevolgd en heeft de abdij de tijden getrotseerd. Zonder van zijn doel af te wijken. In 2005 verblijven er nog negenentwintig monniken in de abdij.

Haar devies, “beata solitudo, sola beatitudo “, “gelukkige eenzaamheid, eenzaam geluk”, herinnert haar bezoekers aan het primaire doel van haar oprichting, gebed en meditatie..

Précédente / Vorige / Previous

Suivante / Volgende / Next