Westvleteren (Sint Sixtus Abdij)

- Geschiedenis van de abdij – De brouwerij.

Negenhonderd negentien frank betaalt Dom Dosithée voor de inrichting van zijn brouwerij in 1838. Ze wordt geïnstalleerd in de schoot van de abdij en het eerste brouwsel komt er reeds in de lente van 1839. Lange jaren, tot de opwaardering van het klooster tot abdij in 1871 door de bisschop van Brugge wordt het bier alleen in het klooster gedronken. Wanneer de brouwerij gemoderniseerd wordt en de capaciteit vergroot, wordt het bier vanaf 1877 verkocht. Met een modern woord: gecommercialiseerd.

In 1927 laat Dom Bonaventure De Groote, abt met grote invloed, van 1910 tot 1943, niet alleen de woonvertrekken maar ook de brouwerij restaureren. Zijn opvolger, Dom Gerardus, bevreesd voor de invloed van de, te grote, brouwerij op het geestelijke leven van de monniken neemt na de Tweede Wereldoorlog maatregelen die de productie van de brouwerij aanzienlijk inperken.

In 1946 sluit de abdij een overeenkomst met brouwerij St Bernardus in Watou om het trappistenbier naar recept van de abdij, en met alleenrecht, te produceren voor de commerciële markt.

Op zijn beurt wordt de productie van de abdiale brouwerij teruggebracht naar de werkelijke behoeftes van de bewoners van de abdij, tot ongeveer 3500 hectoliter.

Alle café’s, eigendom van de abdij, behalve café “In de Vrede”, rechtover het klooster worden verkocht.

Tot vandaag geldt de regel van Dom Gerardus. Vijf monniken werken in de brouwerij op regelmatige basis. Bij sommige productieprocessen worden ze bijgestaan door andere monniken. Noch het geringe aantal “werknemers”, noch het teruggetrokken leven verhindert een hoogstaande productie, zowel in aantal als in kwaliteit.

Het bier kan je enkel kopen in de abdij, je rijdt links binnen. Geleverd in houten kisten, vierentwintig stuks Goddelijk vocht. Flessen zonder etiket, het alcoholgehalte alleen te onderscheiden door het kroonkurk. Heel kleine hoeveelheden kun je alleen krijgen in het voormelde “In de Vrede”. Daar vindt je naast het volledige gamma Westvleteren niet te versmaden gerechten. Het brood met kaas en/of hesp zijn er heerlijk! Meer informatie vindt u op de site van de Abdij of “In de Vrede

Précédente / Vorige / previous